Rubrika: 'Knihy'

Kniha o diagnostice psychóz of Jamese Kleigera

Září 4, 2018

Významný americký autor James Kleiger vydal v r. 2017 publikaci, kteřá se zaměřuje na diagnostiku psychóz. V knize podává přehled některých významných autorů, kteří se zapsali do dějin psychodiagnostiky, analýzu jednotlivých aspektů psychotického prožívání a jejich manifestace v ROR, i souhrnný přehled diagnostiky primárních a sekundárních psychóz.

The Inkblots

Září 4, 2018

Rádi bychom do vaší pozornosti uvedli skvělou publikaci o životě Hermanna Rorschacha a dějinném vývoji jeho metody, která byla publikovaná v minulém roce. Autor v knize velmi dovedně zpřítomňuje ducha duby, v němž Rorschach tvořil svoji metodu, zajímavosti z osobního života Hermanna Rorschacha i otázky kolem dalšího rozvoje a používání metody napříč 20. stoletím až [...]