Rubrika: 'Schůze společnosti'

Schůze společnosti v Praze 9.5.2017

Květen 1, 2017

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v úterý 9.5. 2017 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:30.
Odborný program:
10:00 – 11:00 David Čáp: Zpráva o Rosenzweigově testu a jeho standardizaci
11:00 – 12:00 Jiří Šípek a Marek Macák: Zajímavosti ze života Hermanna Rorschacha
12:00 – 12:30 [...]

Valná hromada v Brně - listopad 2016

Červenec 11, 2016

Setkání se uskuteční dne 29.11.2016 v úterý od 10:00 hodin v Brně v prostorách psychologického ústavu AV - Veveří 97.
Odborný program:
Štefan Vanko - ROR jako umění, umění jako ROR.
Jiří Šípek - ROR v umění
Po odborném programu proběhne členská schůze a volba nové rady spolku.

Schůze 30.5.2016 v Praze

Březen 29, 2016

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v pondělí 30. 5. 2016 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:00 hodin.
Odborný program:
1) 10:00 – 11:00 Marek Macák: Maniodepresivní organizace v Rorschachově metodě - analýza diskursu a kvantitativní přístup
2) 11:00 – 12:00 Karel Riegel, Pavel Harsa: Strukturované interview [...]

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně

Září 15, 2015

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně v Psychologickém ústavu AV, Veveří 97, v zasedací místnosti.
Odborný program:
10:00 - 11:00 Marek Macák: Bipolární afektivní porucha a Rorschach
11:00 - 12:00 Petr Nilius: Rorschachova metoda u dětí - projevy úzkosti
12:00 - 12:30 Občerstvení na místě
12:30 - 14:00 Schůze společnosti

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze

Březen 9, 2015

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Od 10:30 – 14:30
Odborný program:
Mgr. Jiří Kůs: Klinické zkušenosti s projektivním testem kruhu (test publikovaný B.G.Johnsonem v r. 1970)
Mgr. Vratislav Bareš: Prezentace kazuistiky (téma bude upřesněno)

Valná hromada 25.11.2014 v Brně

Listopad 7, 2014

Valná hromada proběhne 25. 11. 2014 - v Brně v AV, Veveří 97, zasedací místnosti.
Odborný program:
10:00-11:00 Prof. Ivo Čermák: Trauma a jeho souvislosti v TAT
11:00-12:00 Dr. Lečbych: Trauma a jeho odraz v Rorschachově metodě a Hand testu
Schůze společnosti:
12:00-12:30 Pauza na občerstvení
12:30-14:00 Valná hromada

Schůze společnosti 11.4.2014 v Praze

Březen 31, 2014

Další schůze společnosti se uskuteční 11.4.2014 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Program :
9:30 - 11:30 Odborný program:
prof. Adriana Lis: PROBLEMATIKA ATTACHMENTU U PSYCHICKÝCH PORUCH
11:30 - 12:00 Pauza na občerstvení
12:00 - 13:30 Schůze společnosti

Zápis ze schůze 1.11.2013 v Brně

Listopad 29, 2013

Zápis ze schůze společnosti
Dne: 1. 11. 2013, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Podzimní schůze společnosti 1.11. 2013 v Brně

Říjen 22, 2013

Další schůze společnosti se uskuteční 1. 11. 2013 v Brně v prostorách FSS po ukončení kurzu AAP. Předpokládaný začátek kolem 18:00 hod.

Zápis ze schůze společnosti dne: 5.3.2013

Březen 12, 2013

Odborná část programu schůze
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Zahájení: 11:00
Program:
1. Mgr. Marek Macák: Narcismus v Rorschachově metodě z pohledu francouzské psychodynamické školy
2. Mgr. Martina Telerovská: Obraz poruchy narcismu v ROR: „Bojím se stydět…“
Ukončení: 15:00