Rubrika: 'Aktuality'

Schůze společnosti v Praze 9.5.2017

Květen 1, 2017

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v úterý 9.5. 2017 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:30.
Odborný program:
10:00 – 11:00 David Čáp: Zpráva o Rosenzweigově testu a jeho standardizaci
11:00 – 12:00 Jiří Šípek a Marek Macák: Zajímavosti ze života Hermanna Rorschacha
12:00 – 12:30 [...]

Kurzy ČSRaP

Duben 18, 2012

Certifikovaný kurz Wechslerovy škály
Kurz probíhá v rámci projektu: „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech”

Bližší informace v rámci Kurzů ČSRaP k dispozici zde

Pozvánka na schůzi 1. 11. 2011 v Brně

Září 13, 2011

Vážené kolegyně a kolegové,
jménem Rady Společnosti pro Rorschacha si vás dovoluji pozvat na schůzi, která se bude konat v úterý dne 1.11.2011 v Brně od 11.00 - 16:00 v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Veveří 97-vchod z ulice Resslovy) s tímto odborným programem:
1. Kresba lidské postavy: kritická analýza a výzkum (Phdr. Radim Badošek, [...]

Schůze společnosti 2.11.2010 v Brně

Září 21, 2010

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na podzimní schůzi společnosti, která se uskuteční v Brně dne 2.11.2010 od 11.00 - 16:00 v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. Veveří 97 (vchod z ulice Resslovy).
Program:
1. Srovnání rorschachovských systémů CS a RPAS (M.Pernička)
2. Současný stav výzkumu ROR v Evropě (M. Macák)
Plánovaná je diskuse nad systémem RPAS, který [...]

IXth ERA Congress - Prague 2009

Únor 25, 2009

European Rorschach Association for the Comprehensive System, the Czech Society for Rorschach and Projective Methods and Charles University in Prague
invite you at the IXth ERA Congress.
The Rorschach, A Comprehensive System:
new perspectives in research and clinical settings
 
Congress will be held in Prague, Czech Republic, in 2009 from August 27 through August 30.
LINK: http://eracongress2009.rorschach.cz/

Odborná schůze společnosti 17. 2. 2009

Leden 14, 2009

Příští odborná schůze ČSRaP, se koná 17. 2. 2009 v 10 hod. v knihovně Psychiatrické kliniky 1.LF UK (I. poschodí), Ke Karlovu 11, Praha 2.

Nabídka kurzů ČSRaP pro rok 2009

Leden 7, 2009

Informace o kurzech ČSRaP

Příští schůze společnosti

Září 30, 2008

Příští schůze společnosti se koná 4. 11. 2008 - BRNO
9.30 - 16:00
Zasedací místnost Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Veveří 97 (vchod z ulice Resslovy).
Odborný program:
A. Polák - strategie interpretace ROR dle Exnerova přístupu
V. Šnorek - obsahova analýza ROR