Rubrika: 'Odborné texty'

Kresby Adolfa Eichmana z roku 1961

Září 21, 2008

Toto jsou kresby Adolfa Eichmanna z r. 1961 provedené v rámci soudně - znaleckého soudního posudku. (Bender-Gestalt, kresba stromu, postavy atd.) Anglické komentáře, rukou psané, mohly vzniknout později.
Dokument je dostupný ve formátu PDF

Chráněno: Anton Polák: “Lernerova škála obran”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Chráněno: Telerovská a Mlezivová: “Psychoanalytická teorie a Rorschach”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Chráněno: Dana Krejčířová: “Použití Rorschachovy metody u dětí”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Chráněno: K. Malá, L. Veverková: “Chromatický asociační experiment”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Chráněno: Pavel Humpolíček: “Diagnostika a/nebo terapie”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Chráněno: Karel Gawlik: “MDZT: Charakteristika metody a kazuistická ukázka”

Září 20, 2008

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je chráněn heslem.

Ivo Čermák: Myslet narativně: kvalitativní výzkum “on the road”

Září 20, 2008

Čermák, I. (2002). Myslet narativně (kvalitativní výzkum „on the road“). I.. Čermák, M.. Miovský (Ed). Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí.Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert, 11-25

Nina Rausch de Traubenberg: “The Rorschach: From Percept to Fantasm”

Září 20, 2008

Rorschschiana
Yearbook of the International Rorschach Society, vol 18, 1993
Nina Rausch de Traubenberg, Universite Rene Descartes, Paris
“The Rorschach: From Percept to Fantasm”
Rorschachův test: Od vnímání k fantazii