Zápis ze schůze 1.11.2013 v Brně

Vložil: admin ~ Listopad 29, 2013

Zápis ze schůze společnosti

Dne: 1. 11. 2013, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Odborná část programu schůze

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Program: Odborný program proběhl formou semináře AAP (Adult Attachment – Projective Picture System), který byl lektorován prof. Annou Buchheim a doc. Danem Pokorným, v termínu 1. - 2. 11. 2013.

Schůze
Přítomni: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., PhDr. Martin Seitl, Ph.D., PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D., PhDr. René Zahradníková, Mgr. Adriana Rieglová, PhDr. Jiří Laciga.

Program:
1. Kandidatura na kongres ISR 2017 byla neúspěšná. Společnost bude usilovat o získání pořadatelství kongresu pro rok 2020. Přednost v organizaci kongresu dostala patrně Francie. Odile Husain podporuje členy ROR společnosti, aby se pokusili kandidovat v roce 2020.

2. Představení nových publikací členů společnosti:
a. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Mgr. Táňa Fikarová a kol.: Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy.
b. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci.
Proběhla diskuse nad publikacemi. Publikace byly přítomnými členy kladně hodnoceny.
3. Martin Lečbych informoval o speciálním čísle Rorschachiany pro následující rok:
a. Bude zaměřeno na TAT – edituje prof. Jenkinsová.
b. Členové společnosti, věnující se TAT, byli vyzváni k podávání příspěvků.
c. Nabídnut byl již příspěvek Dr. Lečbycha a Mgr. Hosákové, Prof. Čermáka.

4. Diskuse o AAP
a. Proběhla diskuse o možnostech organizace certifikačního kurzu AAP v ČR.
i. Byla zvážena otázka možných lektorů a zájmu členů společnosti o certifikaci, ale s ohledem na finančně náročný a dlouhý proces pro získání certifikace byl výstup diskuse spíše kritický. Byl oceněn výzkumný potenciál metody, ale současně také komentováno její úzké praktické zaměření. Z řad členů společnosti se aktuálně nevytvořila dostatečně početná skupina zájemců o certifikaci. Další možností pro získání certifikace je spolupráce s některou z univerzit. Prof. Čermák bude tuto možnost dále monitorovat.

5. Projednán návrh na pořádání konference ČSRaP o projektivních metodách (2014-2015).
a. Alternativou je spolupráce s AKP (spojení s klinicko-psychologickými dny).
b. Přítomní členové se vyjádřili s opatrností ve vztahu k nákladům, pro realizaci konference. Získání dostatečného počtu přednášejících by mohlo být problematické.
c. Další postup bude předmětem diskuse.

6. Martin Lečbych informoval o kongresu ISR v Turecku 2014 a podpoře Odile Husain na post předsedkyně ISR. Členové souhlasili s vyjádřením podpory pro Odile Husain.

7. Schůze pro jaro 2014 (Praha)
a. Tématem jarní schůze společnosti bude „Obrazy traumatu v ROR a TAT“. Příspěvky připraví Dr. Lečbych a prof. Čermák.
b. Případně kazuistika poskytnutá z řad členů společnosti. Budou osloveni členové společnosti s důrazem na novější členy.
c. Proběhne jednání o přijetí nových členů: o vstup požádal Petr Nilius.

Zahájení: 18:00
Ukončení schůze společnosti: 19:30

V Brně dne 1.11.2013

Zapsal: PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Schválil: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Organizační tajemník společnosti Předseda společnosti