Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 9, 2015

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Od 10:30 – 14:30

Odborný program:
Mgr. Jiří Kůs: Klinické zkušenosti s projektivním testem kruhu (test publikovaný B.G.Johnsonem v r. 1970)
Mgr. Vratislav Bareš: Prezentace kazuistiky (téma bude upřesněno)