Kontakty

Adresa společnosti:

Antala Staška 78, 140 00 Praha 4
e-mail: csrap.rada@gmail.com

Korespondenční adresa:

V březinkách 694, Praha - Nebušice, 16400

Rada spolku

Předseda: Mgr. Marek Macák

Vědecký tajemník: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Organizační tajemník: Mgr. Adriana Rieglová

Pokladník: Mgr. Václav Šnorek

Bývalý předseda (čestná funkce): doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.