Kurzy akreditované ČSRaP

Informace o kurzech v Rorschachově metodě, které jsou akreditovány ČSRaP

Existuje poměrně široká nabídka kurzů, workshopů a jiných nabídek vzdělávání v projektivních metodách. Posláním naší společnosti je mj. orientovat zájemce v této nabídce. Nabízíme proto nyní přehled výcviků a vzdělávání v Rorschachově metodě, které považujeme za kvalitní a případným zájemcům doporučujeme.

V nabídce jsou především základní kurzy. Tyto kurzy jsou certifikovány Ministerstvem zdravotnictví a mají jednotnou náplň a velmi podobnou hodinovou dotaci. Mají společný vzdělávací program (viz. níže v textu). Trvají kolem 2 let, v závislosti na struktuře a frekvenci výukových bloků. Jejich součásti je obvykle explicitně výuka v použití ROR u dětí. U některých kurzů se tato část neobjevuje v základní nabídce základního kurzu (např. kurz v Praze v Testcentru). Absolvování dětského ROR je však podmínkou k vydání certifikátu. To se týká především kurzu pořádaného Testcentrum Praha. Je pouze zdánlivě kratší.

Certifikát získávají pouze psychologové ve zdravotnictví. Základních kurzů se mohou účastnit i ti, co nemají zájem o certifikát. Získávají osvědčení o absolvování kurzu.

V současné době jsou dva odborníci odpovědní za průběh základních kurzů: PhDr. Anton Polák a PhDr. Jan Ženatý.

PhDr. Anton Polák ve spolupráci s PhDr. Igorem Obuchem nabízí Základní kurz v Brně. Bližší informace naleznete níže.

Mgr. Roman Telerovský, Mgr. Marek Macák, PhDr. Dana Krejčířová a Mgr. Václav Šnorek vedou na Institutu klinické psychologie Základní kurz v Praze a v Olomouci. Bližší informace neleznete zde.

Bližší informace naleznete níže.

Dr. Roman Procházka a Dr. Seitl nabízejí základní akreditovaný kurz Rorschachovy metody v Olomouci v rámci Institutu psychologických služeb (http://www.institutps.cz/rorschachova-metoda). V Olomouci je realizován také Kurz Rorschachovy metody: Exnerův Komprehenzivní systém pro psychology práce, poradenské a dopravní psychology (http://www.institutps.cz/kurz-rorschachovy-metody-pro-psychology-mimo-klinickou-praxi) a kurz v Tematickém apercepčním testu (http://www.institutps.cz/tematicky-asociacni-test)Kromě základních kurzů jsou nabízeny tyto kurzy:

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Úvod do Rorschachovy metody, Rorschachovské škály, Hand test, Tematicko apercepční test. Kurzy probíhají v Olomouci. Bližší informace www.in-psycho.lecbych.cz

PhDr. et Bc. Tereza Soukupová, Ph.D., PhDr. Petr Goldmann: Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých. Kurz probíhá v Praze v PL Bohnice.
Jde o certifikovaný kurz, který je více zaměřený na klinickou praxi. Jeho součástí není ROR v dětské klinické psychologii. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Igor Obuch a PhDr. Anton Polák
Kurz Rorschachovy metody v Bratislavě. Hodinová dotace a struktura kurzu je podobná (nebo shodná) se Základním kurzem dr. Polaka v Brně. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Dana Krejčířová
Vývojové aspekty ROR metody a její užití u dětí. Bližší informace naleznete níže.

PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Rudolfová
Chromatický asociační experiment (CAE). Bližší informace naleznete níže.

doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Kurz ROR v rámci nabídky Testcentra www.testcentrum.com/kurzy/6

PhDr. Karel Gawlik
Kurz MDZT Bližší informace naleznete níže.Bližší informace o jednotlivých kurzech:

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody - PhDr. Anton Polák

Certifikovaný kurz (akreditovaný MZ ČR) probíhá v 9 dvoudenních blocích po 15 hodinách (celková hodinová dotace 135 hodin) a je určený především klinickým psychologům. Celková doba trvání kurzu je 15 měsíců, cena jednoho bloku je 1.700Kč.
Kurz je ukončený certifikační zkouškou a jeho absolvování je hodnoceno 84 kredity.
Místo konání: NCOaNZO v Brně.
Lektoři: PhDr. A. Polák, PhDr. I. Obuch.
Kontakt: anpolak@seznam.cz

Základní kurz Rorschachovy metody – Dr. Roman Procházka a Dr. Martin Seitl

Kurz určený psychologům ve zdravotnictví a klinickým psychologům je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin). Vedle e-learningových opor jsou účastníkům k dispozici další pomocné a rozšiřující materiály v on-line systému včetně cvičných úloh.

Platformu pro administraci, skórování a základy interpretace tvoří Exnerův Komprehenzivní systém ve 4. edici, představeny jsou však také změny a přínosy v systému R-PAS. Celková platforma pro interpretaci je založená na integrativní perspektivě kombinující postupy různých psychodiagnostických škol.

Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.

Účastníci kurzu získají k trvalému užívání v ceně kurzu asistenční program pro zápis, skórování a vyhodnocení ROR protokolů.

Počet kreditů 84.

Cena jednoho setkání při platbě celého kurzu: 1125,-

Více informací a registrace zde: http://www.institutps.cz/rorschachova-metoda

Kurz Rorschachovy metody: Exnerův Komprehenzivní systém pro psychology práce, poradenské a dopravní psychology – Dr. Martin Seitl

Kurz je koncipován na 12 měsíců s dotací 100 hodin rozdělených do 12 celodenních setkání po 7 hodinách + 16 hodin určených pro e-learning. Vedle e-learningových opor jsou účastníkům k dispozici další pomocné a rozšiřující materiály v on-line systému včetně cvičných úloh.

Kurz je zaměřen zejména na Exnerův systém, způsob administrace, vyhodnocení a interpretace v duchu tohoto systému s přesahem k integrativní perspektivě a doplňkovým škálám.

Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.

Účastníci kurzu získají k trvalému užívání v ceně kurzu asistenční program pro zápis, skórování a vyhodnocení ROR protokolů.

Cena kurzu: 12 000,-

Více informací a registrace zde: http://www.institutps.cz/kurz-rorschachovy-metody-pro-psychology-mimo-klinickou-praxi

Tematický-apercepční test v klinicko-psychologické praxi – Dr. Roman Procházka

Kurz pro psychology ve zdravotnictví a klinické psychology je koncipován jako teoreticko-praktická výuka s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do pěti jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách. Celková doba trvání je půl roku při frekvenci jednoho bloku za jeden měsíc.

V průběhu kurzu se pracuje s modelovými protokoly, ale jeho těžiště bude založeno na vlastních protokolech z diagnostické praxe účastníků.

Cena kurzu: 8000,-

Více informací a registrace zde: http://www.institutps.cz/tematicky-asociacni-test

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody na Institutu klinické psychologie

Celý certifikovaný kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 140 hodinami. Cílem základního kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teorii metody z hlediska jejího percepčně-kognitivního i projektivního aspektu, znalost zásad její praktické aplikace s cílem zajistit znalost standardních postupů v administraci, asociační fázi i v inquiry tak, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, dynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

Kurz je určený pro psychology. Certifikát lze vystavit pouze psychologům pracujícím ve zdravotnictví a klinickým psychologům.

Více zde.

Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých

Kurz je zaměřen na teoretické zvládnutí a praktické využití metody v klinické psychologii. Cílem kurzu je osvojit si dovednost v užití Rorschachovy metody pro diagnostiku psychopatologických stavů a pro účely diferenciální diagnostiky. Frekventanti budou vycvičeni v Exnerově Comprehensive System (CS) s důrazem na reliabilitu a validitu Rorschachovy metody a na principy evidence-based psychology. Absolvent kurzu bude schopen kvalifikované diagnostiky psychopatologických stavů a osobnostních rysů na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy rorschachovských dat. Zvláštní důraz je v kurzu kladen na diferenciálně diagnostické možnosti využití metody.

Certifikovaný kurz je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz je určen maximálně pro 15 účastníků. Celkový počet vyučovacích dnů je 15, vyučovacích hodin 105, celková délka kurzu je cca 1,5 roku. Za kurz lze započítat 63 kreditů.

Cena kurzu je 800,-Kč/vyučovací den, za celý kurz 12 000,-Kč.
náplň kurzu
• vývoj a současný stav psychologické diagnostiky pomocí ROR; teoretické pozadí projektivních metod a postavení ROR; administrace metody ROR
• úvod do Exnerova systému skórovaní a hodnocení ROR
• skórování a jeho procvičování: lokalizace, organizační aktivita, determinanty, obsah; P-odpovědi; speciální skóry;
• kvantifikace a interpretace výsledků: zpracování strukturálního souhrnu; kapacita pro kontrolu a zvládání stresu; afektivita; sebepercepce; interpesonální percepce a interpersonální chování; zpracovávání informací; mediace; ideace
• speciální otázky ROR diagnostiky; aplikace v klinicko - psychologické praxi
• řešení modelových případů
• řešení kazuistik z praxe frekventantů kurzu

V praktické části vzdělávání si frekventanti osvojí dovednost interpretovat získaná data.
Odborný garant a školitel: PhDr. et Bc. Tereza Soukupová, Ph.D., školitel: PhDr.Petr Goldmann

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, v níž budou ověřovány znalosti a dovednosti absolventů nezbytné pro práci s Rorschachovou metodou.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Kurz Rorschachovy metody v Bratislavě.

Kurz má 9 stretnutí, každé stretnutie obsahuje 15 hodín v priebehu dvoch dní, t.j. celkový rozsah kurzu je 135 hodín. Stretnutia prebiehajú s frekvenciou cca 6-8 týždňov. Kurz je pre psychológov, ktorí už majú ukončené vysokoškolské vzdelanie z odboru psychológie. Je zvlášť vhodný pre psychológov, ktorí pracujú v zdravotníctve, ale obsahom a zameraním môže byť vhodný aj pre psychológov, ktorí používajú ROR v iných oblastiach. Účastníci pracujú s protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj teoretické aspekty testu. Na jednom zo stretnutí sa prezentujú detské protokoly, na jednom škály na posúdenie úrovne osobnosti.

Kurz je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, ako súčasť ďalšieho vzdelávania psychológov. Lektormi kurzu sú dr. Obuch (ktorý je zároveň aj odborným garantom) a dr. Polák. Prihlasovať sa možno u dr. Obucha.

Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí - PhDr. Dana Krejčířová (Ostrava)

Seznámení se s vývojovými aspekty Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku do adolescence; specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům. Teorie a rozbor vybraných protokolů. Jde o 4 denní kurz pořádán Institutem klinické psychologie. Více zde.

ZPĚT NA ZAČÁTEK

Supervizní seminář v Rorschachově metodě u dětí - PhDr. Dana Krejčířová

Kurz je určen psychologům pracujícím s Rorschachovou metodou u dětí, kteří se chtějí dále vzdělávat v interpretaci výsledků Rorschachovy metody a jejich integraci s ostatními metodami v klinickém vyšetření.

Každému bloku kurzu budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů.

Více zde.


Supervizní kurz Interpretace výsledků a formulování klinického nálezu - Mgr. Marek Macák

Kurz je určen především absolventům základních kurzů v Rorschachově metodě, kteří se chtějí dále vzdělávat v interpretaci výsledků Rorschachovy metody a jejich integraci s ostatními metodami v klinickém vyšetření.

Podmínkou účasti je buď ukončený základní kurz, nebo aktivní zkušenost s Rorschachovou metodou. Nejde o uzavřený cyklus. Lze se přihlásit na kterýkoliv termín.

Každému bloku kurzu budou přiděleny body AKP dle systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů. Více zde.

Tematicko-apercepční test - Mgr. Martina Telerovská, Mgr. Jiří Michalec

Celý kurz probíhá jako teoreticko – praktická výuka, dotovaná 70 hodinami. Cílem základního kurzu je zajistit vzdělání v teorii metody z hlediska percepčně kognitivního i projektivního aspektu, znalost zásad praktického použití metody s cílem zajistit osvojení si standartních postupů v administraci, postupů kvantifikace a kategorizace dat a metodologii interpretace, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti, zakotvených v psychoanalytické teorii osobnosti a odpovídajících výkladových principech.

Kurz je určený pro psychology. Certifikát lze vystavit pouze psychologům pracujícím ve zdravotnictví a klinickým psychologům.

Více zde.

Chromatický asociační experiment (CAE)

Lektoři: PhDr. Karolína Malá, Mgr. Hana Rudolfová

Test prošel více jak dvacetiletým vývojem. Ještě za autorova života byl využíván kromě poradenské i klinicko-psychologické praxe také ve výzkumu. CAE lze užít v psychologické diagnostice všude tam, kde je potřeba vyšetřit osobnost a vztahy; pokouší se mapovat individualitu člověka jak v rovině vztahové, tak i psychodynamické. Vzhledem k tomu, že instrukce je jednoduchá a administrace relativně nezávislá na verbálních schopnostech klienta, bývá informativní i u osob se sníženým intelektem, klientů rychle unavitelných, lidí dlouhodobě sociálně deprivovaných. Diagnostika pomocí CAE umožňuje nahlížet na individualitu člověka komplexně: zajímají nás zde nejen osobnostní rysy anebo v případě psychiatrických pacientů diagnostické posouzení, ale zároveň širší psychosociální kontext. CAE v tomto ohledu plně vyhovuje požadavku víceosé diagnostiky duševních poruch, jakou požaduje klasifikace nemocí ICD-10 anebo americký DSM.

Kurz je rozvržen do 3 částí, účastníci každé z nich obdrží i přehledový studijní materiál ke každé části kursu. Plánované schéma kursu je následující:

1. Seznámení s principy metody, podnětovým materiálem CAE, základy vyhodnocení jednotlivých kritérií CAE, interpretační principy a vodítka
2. Hodnocení osobnostních charakteristik a vztahových kvalit za pomoci CAE, modelové kazuistiky (emotivita, agresivita, vztahové kvality, CAE a inteligence, sociální percepce, sebereflexe, a další)
3. Využití CAE v diferenciální diagnostice psychických poruch a poruch chování, modelové kazuistiky (diferenciální diagnostika duševních poruch pomocí CAE Nabízený kurs má za účel seznámit frekventanty s původní českou projektivní metodou pro dospělé, jejíž autorem byl psycholog Vadim Ščepichin a jíž rozpracoval se svou ženou Janou Gargí Ščepichinovou.

Cena: 1100 Kč za jedno setkání

Multidimenzionální kresebný test (MDZT)
Lektor: PhDr. Karel Gawlik

Dlouhodobě nabízený kurz v MDZT Dr. Karla Gawlika. Kurz má následující strukturu:
1. Postavení MDZT mezi projektivními a kresebnými testy : 1 hod.
2. Aplikace testu a testové uspořádání: 2 hod.
3. Signování formálních proměnných teoreticky a prakticky: 3 hod.
4. Signování obsahových proměnných teoreticky a prakticky: 3.hod.
5. Kvalitativní hodnocení testu: 2 hod.
6. Kombinované proměnné: 2 hod.
7. Diagnostika: 6 hod.
8. Diferenciální diagnostika: 1 hod.
9. Využití MDZT v rámci psychoterapie: 1 hod.
Celkem 21 hod