Členové

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Psychologický ústav
e-mail: svoboda@phil.muni.cz
čestný člen

PhDr. Jan Ženatý, in memoriam
e-mail: zenaty@gmail.com
členské č.: 11

Mgr. Roman Telerovský
e-mail: rtelerovsky@gmail.com
členské č.: 12

PhDr. Anton Polák
e-mail:   anpolak@seznam.cz
členské č.: 16

Mgr. Ing. Jitka Mlezivová
e-mail:  mlezivova@gmail.com
členské č.: 17

PhDr. Petr Goldmann
Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 01 Praha 8
e-mail: petr.goldmann@seznam.cz
členské č.: 24

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc.
Katedra psychologie, FF UK, Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: jiri.sipek@gmail.com
členské č.: 28

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno
e-mail: cermak@psu.cas.cz
členské č.: 29

Mgr. Martina Telerovská
e-mail: telerovska@gmail.com
členské č.: 30

PhDr. Václav Havlůj
Antala Staška 78, 140 00 Praha 4
e-mail: info@testcentrum.cz
hostující člen

PhDr. Karel Gawlik
Psychiatrická léčebna Petrohrad
karel.gawlik@gmail.com
členské č.: 33

Mgr. Václav Šnorek
e-mail: vaclav.snorek@gmail.com
Web: www.snorek.eu
členské č.: 36

PhDr. Hana Nuslauerová
e-mail: hana.nuslauerova@post.cz
členské č.: 44

PhDr. Robert Máthé, PhD.
Katedra psychologie FF UK, Gondova 2, Bratislava
e-mail: psychoprof@psychoprof.sk
členské č.: 47

Mgr. Iveta Dreslerová
e-mail: dvorakiv@seznam.cz
členské č.: 48

PhDr. Igor Obuch
e-mail: igor.obuch@zoznam.sk
e-mail: igor.obuch@gmail.com
členské č.: 49

Mgr. Tereza Ženčáková
Psychiatrická klinika Brno Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
e-mail: tereza.zencakova@volny.cz
členské č.: 52

PhDr. René Zahradníková
e-mail: rene.zahradnikova@seznam.cz
členské č.: 53

PhDr. Tereza Soukupová
PL Bohnice, Ústavní 91, Praha 8
e-mail: terezasoukupova@yahoo.com
členské č.: 55

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
e-mail: Martin@lecbych.cz
členské č.: 56

Mgr. Michal Pernička
e-mail: MichalPernicka@seznam.cz
členské č.: 57

Mgr. Táňa Fikarová
členské č.: 58

Mgr. Marek Macák
e-mail: mistr.macak@gmail.com
členské č.: 59

PhDr. Martin Seitl
e-mail: martinsc@volny.cz
členské č.: 60

PhDr. Tomáš Sollár, Ph.D.
e-mail: tsollar@gmail.com
členské č.: 61

Mgr. Adriana Rieglová
e-mail: adrianarieglova@gmail.com
členské č.: 63

PhDr. Karolína Malá
e-mail: karolina.mala@pld.cz
členské č.: 64

Mgr. Petr Ptáček
e-mail: paedair@email.cz
členské č.: 65

PhDr. Jiří Laciga
e-mail: jiri.laciga@gmail.com
členské č.: 66

Mgr. Štefan Vanko
e-mail: stefanvanko@gmail.com
členské č.: 67

Mgr. Pavla Janská
e-mail: pavla.janska@gmail.com
členské č.: 68

Mgr. Jiří Kůs
e-mail: jirkakus@gmail.com
členské č.: 69

PhDr. Petr Nilius
e-mail: petr.nilius@gmail.com
členské č.: 70

Mgr. Vratislav Bareš
e-mail: vrata.bares@gmail.com
členské č.: 71

Mgr. Jiří Michalec
e-mail: michalec.jirka@gmail.com
členské č.: 72

Mgr. Kateřina Tycová
e-mail: 362531@mail.muni.cz
členské č.: 73

Mgr. Kateřina Šuleřová
e-mail: ksulerova@gmail.com
členské č.: 74

Mgr. et Mgr. Michal Hanzlovský
e-mail: michal.hanzlovsky@gmail.com
členské č.: 75

Mgr. et Mgr. Iveta Týblová
e-mail: psycholog@tyblova.cz
členské č.: 77

PhDr. David Čáp, Ph.D.
e-mail: David.Cap@ff.cuni.cz
členské č.: 78

Mgr. Tomáš Kufa
e-mail: kufatomas@gmail.com
členské č.: 79

Mgr. Marek Nový
e-mail: mrknovy@yahoo.com
členské č.: 80

Mgr. Petra Sumcovova
e-mail: petra.sumcovova@post.cz
členské č.: 81

Zájemci o členství ve společnosti posílejte, prosím, neformální přihlášku na adresu Mgr. Macáka.

V přihlášce, prosím, uveďte své vzdělání včetně postgraduálního, zaměstnání, zkušenosti s projektivními metodami, o které metody se zajímáte především apod. Čím více o sobě napíšete, tím méně se Vás pak budeme dodatečně vyptávat.


Členský příspěvek za příslušný rok ve výši 1500,- Kč uhraďte do konce května bankovním převodem na číslo účtu 96246389/0800, jako variabilní symbol uveďte své pořadové číslo člena ČSRaP.