Podzimní schůze společnosti 1.11. 2013 v Brně

Vložil: admin ~ Říjen 22, 2013

Další schůze společnosti se uskuteční 1. 11. 2013 v Brně v prostorách FSS po ukončení kurzu AAP. Předpokládaný začátek kolem 18:00 hod.

Zápis ze schůze společnosti dne: 5.3.2013

Vložil: admin ~ Březen 12, 2013

Odborná část programu schůze

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Zahájení: 11:00
Program:
1. Mgr. Marek Macák: Narcismus v Rorschachově metodě z pohledu francouzské psychodynamické školy
2. Mgr. Martina Telerovská: Obraz poruchy narcismu v ROR: „Bojím se stydět…“
Ukončení: 15:00
Zobrazit pokračování článku »

Pozvánka na schůzi společnosti s odborným programem - Praha 5.3.2013

Vložil: admin ~ Leden 31, 2013

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na schůzi s odborným programem, která se uskuteční 5.3.2013 v Praze - v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Začátek v 11.00 hod.

Program:
Mgr. Martina Telerovská - Obraz poruchy narcismu v ROR: “Bojím se stydět…”
Mgr. Marek Macák - Narcismus v Rorschachově metodě z pohledu francouzské psychodynamické školy

Těšíme se na setkání.

Zápis z vědecké schůze a valné hromady České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 4.12.2012

Vložil: admin ~ Prosinec 17, 2012

Zápis z vědecké schůze/valné hromady České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 4.12.2012

Dne: 4. 12. 2012

Zobrazit pokračování článku »

Pozvánka na schůzi v Brně 4.12.2012

Vložil: admin ~ Říjen 9, 2012

Podzimní schůze společnosti se uskuteční v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, Veveří 97, Brno. POZOR ! Náhradní termín bude 4.12.2012 od 11 hodin.

Odborný program:

M. Lečbych: Možnosti Rorschachovy metody v posuzování objektových reprezentací a citové vazby

I. Čermák: Tematicko-apercepční přístup k posuzování citové vazby: metoda AAP (the Adult Attachment Projective Picture System)

Zápis z odborné/členské schůze České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody z 26.6.2012

Vložil: admin ~ Červen 26, 2012

Dne: 26. 6. 2012

Odborný program:

1. Martin Seitl: Rorschcach, interpersonální adaptace a attachment

2. Michal Pernička, Marek Macák, Martin Lečbych: Skórování a interpretace ROR podle CS a R-PAS

Zobrazit pokračování článku »

Pozvánka - Schůze ČSRaP v úterý dne 26.6. 2012 v Praze

Vložil: admin ~ Květen 14, 2012

Následující schůze společnosti proběhne v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky  1. LF UK, Ke Karlovu 11. Začátek v 11.00 hod.

Zobrazit pokračování článku »

Kurzy ČSRaP

Vložil: admin ~ Duben 18, 2012

Certifikovaný kurz Wechslerovy škály

Kurz probíhá v rámci projektu: „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech”

Bližší informace v rámci Kurzů ČSRaP k dispozici zde

Zápis ze členské schůze ČSRaP 1.11.2011 v Brně

Vložil: admin ~ Prosinec 19, 2011

Zápis ze členské schůze ČSRaP 1.11.2011 v Brně
Zobrazit pokračování článku »

Pozvánka na schůzi 1. 11. 2011 v Brně

Vložil: admin ~ Září 13, 2011

Vážené kolegyně a kolegové,
jménem Rady Společnosti pro Rorschacha si vás dovoluji pozvat na schůzi, která se bude konat v úterý dne 1.11.2011 v Brně od 11.00 - 16:00 v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Veveří 97-vchod z ulice Resslovy) s tímto odborným programem:

1. Kresba lidské postavy: kritická analýza a výzkum (Phdr. Radim Badošek, Ph.D.)
2. Kazuistika - Sadismus u pacienta s hraniční osobností (Mgr. Marek Macák)