Schůze společnosti v Praze 9.5.2017

Vložil: Marek ~ Květen 1, 2017

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v úterý 9.5. 2017 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:30.

Odborný program:

10:00 – 11:00 David Čáp: Zpráva o Rosenzweigově testu a jeho standardizaci
11:00 – 12:00 Jiří Šípek a Marek Macák: Zajímavosti ze života Hermanna Rorschacha
12:00 – 12:30 Diskuse k příspěvkům
12:30 - 13:00 Občerstvení (zajištěno na místě konání)
13:00 - 14:30 Schůze společnosti

V rámci schůze proběhne volba nových členů do řad společnosti.

RORSCHACH CONGRESS PARIS

Vložil: admin ~ Srpen 29, 2016

17-21 July 2017 “Developments in projective research and practice. Emerging issues and discoveries”

Information about congres in PDF

Valná hromada v Brně - listopad 2016

Vložil: admin ~ Červenec 11, 2016

Setkání se uskuteční dne 29.11.2016 v úterý od 10:00 hodin v Brně v prostorách psychologického ústavu AV - Veveří 97.

Odborný program:
Štefan Vanko - ROR jako umění, umění jako ROR.
Jiří Šípek - ROR v umění

Po odborném programu proběhne členská schůze a volba nové rady spolku.

Informace k autenticitě ROR tabulí

Vložil: admin ~ Červen 6, 2016

Stanovisko společnosti Testcentrum-Hogrefe k autenticitě pravosti tabulí je možné najít na odkazu na těchto stránkách: http://www.testcentrum.cz/testy/ror

ČSRaP se připojila ke stanovisku ISR a podporuje využívání pouze originálních tabulí.

Schůze 30.5.2016 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 29, 2016

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v pondělí 30. 5. 2016 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:00 hodin.
Odborný program:

1) 10:00 – 11:00 Marek Macák: Maniodepresivní organizace v Rorschachově metodě - analýza diskursu a kvantitativní přístup
2) 11:00 – 12:00 Karel Riegel, Pavel Harsa: Strukturované interview organizace osobnosti (STIPO): Představení metody v kontextu DSM-5
3) 12:00 – 12:30 Diskuse k příspěvkům

Schůze společnosti od 13:00-14:00

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně

Vložil: admin ~ Září 15, 2015

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně v Psychologickém ústavu AV, Veveří 97, v zasedací místnosti.

Odborný program:
10:00 - 11:00 Marek Macák: Bipolární afektivní porucha a Rorschach
11:00 - 12:00 Petr Nilius: Rorschachova metoda u dětí - projevy úzkosti

12:00 - 12:30 Občerstvení na místě
12:30 - 14:00 Schůze společnosti

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 9, 2015

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Od 10:30 – 14:30

Odborný program:
Mgr. Jiří Kůs: Klinické zkušenosti s projektivním testem kruhu (test publikovaný B.G.Johnsonem v r. 1970)
Mgr. Vratislav Bareš: Prezentace kazuistiky (téma bude upřesněno)

Valná hromada 25.11.2014 v Brně

Vložil: admin ~ Listopad 7, 2014

Valná hromada proběhne 25. 11. 2014 - v Brně v AV, Veveří 97, zasedací místnosti.

Odborný program:
10:00-11:00 Prof. Ivo Čermák: Trauma a jeho souvislosti v TAT
11:00-12:00 Dr. Lečbych: Trauma a jeho odraz v Rorschachově metodě a Hand testu

Schůze společnosti:
12:00-12:30 Pauza na občerstvení
12:30-14:00 Valná hromada

Schůze společnosti 11.4.2014 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 31, 2014

Další schůze společnosti se uskuteční 11.4.2014 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Program :

9:30 - 11:30 Odborný program:
prof. Adriana Lis: PROBLEMATIKA ATTACHMENTU U PSYCHICKÝCH PORUCH

11:30 - 12:00 Pauza na občerstvení

12:00 - 13:30 Schůze společnosti

Zápis ze schůze 1.11.2013 v Brně

Vložil: admin ~ Listopad 29, 2013

Zápis ze schůze společnosti

Dne: 1. 11. 2013, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Zobrazit pokračování článku »