Schůze 30.5.2016 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 29, 2016

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v pondělí 30. 5. 2016 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:00 hodin.
Odborný program:

1) 10:00 – 11:00 Marek Macák: Maniodepresivní organizace v Rorschachově metodě - analýza diskursu a kvantitativní přístup
2) 11:00 – 12:00 Karel Riegel, Pavel Harsa: Strukturované interview organizace osobnosti (STIPO): Představení metody v kontextu DSM-5
3) 12:00 – 12:30 Diskuse k příspěvkům

Schůze společnosti od 13:00-14:00

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně

Vložil: admin ~ Září 15, 2015

Schůze společnosti proběhne 1. 12. 2015 - v Brně v Psychologickém ústavu AV, Veveří 97, v zasedací místnosti.

Odborný program:
10:00 - 11:00 Marek Macák: Bipolární afektivní porucha a Rorschach
11:00 - 12:00 Petr Nilius: Rorschachova metoda u dětí - projevy úzkosti

12:00 - 12:30 Občerstvení na místě
12:30 - 14:00 Schůze společnosti

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 9, 2015

Pozvánka na schůzi ČSRaP – 26.5.2015 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Od 10:30 – 14:30

Odborný program:
Mgr. Jiří Kůs: Klinické zkušenosti s projektivním testem kruhu (test publikovaný B.G.Johnsonem v r. 1970)
Mgr. Vratislav Bareš: Prezentace kazuistiky (téma bude upřesněno)

Valná hromada 25.11.2014 v Brně

Vložil: admin ~ Listopad 7, 2014

Valná hromada proběhne 25. 11. 2014 - v Brně v AV, Veveří 97, zasedací místnosti.

Odborný program:
10:00-11:00 Prof. Ivo Čermák: Trauma a jeho souvislosti v TAT
11:00-12:00 Dr. Lečbych: Trauma a jeho odraz v Rorschachově metodě a Hand testu

Schůze společnosti:
12:00-12:30 Pauza na občerstvení
12:30-14:00 Valná hromada

Schůze společnosti 11.4.2014 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 31, 2014

Další schůze společnosti se uskuteční 11.4.2014 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Program :

9:30 - 11:30 Odborný program:
prof. Adriana Lis: PROBLEMATIKA ATTACHMENTU U PSYCHICKÝCH PORUCH

11:30 - 12:00 Pauza na občerstvení

12:00 - 13:30 Schůze společnosti

Zápis ze schůze 1.11.2013 v Brně

Vložil: admin ~ Listopad 29, 2013

Zápis ze schůze společnosti

Dne: 1. 11. 2013, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Zobrazit pokračování článku »

Podzimní schůze společnosti 1.11. 2013 v Brně

Vložil: admin ~ Říjen 22, 2013

Další schůze společnosti se uskuteční 1. 11. 2013 v Brně v prostorách FSS po ukončení kurzu AAP. Předpokládaný začátek kolem 18:00 hod.

Zápis ze schůze společnosti dne: 5.3.2013

Vložil: admin ~ Březen 12, 2013

Odborná část programu schůze

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Zahájení: 11:00
Program:
1. Mgr. Marek Macák: Narcismus v Rorschachově metodě z pohledu francouzské psychodynamické školy
2. Mgr. Martina Telerovská: Obraz poruchy narcismu v ROR: „Bojím se stydět…“
Ukončení: 15:00
Zobrazit pokračování článku »

Pozvánka na schůzi společnosti s odborným programem - Praha 5.3.2013

Vložil: admin ~ Leden 31, 2013

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na schůzi s odborným programem, která se uskuteční 5.3.2013 v Praze - v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11. Začátek v 11.00 hod.

Program:
Mgr. Martina Telerovská - Obraz poruchy narcismu v ROR: “Bojím se stydět…”
Mgr. Marek Macák - Narcismus v Rorschachově metodě z pohledu francouzské psychodynamické školy

Těšíme se na setkání.

Zápis z vědecké schůze a valné hromady České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 4.12.2012

Vložil: admin ~ Prosinec 17, 2012

Zápis z vědecké schůze/valné hromady České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody 4.12.2012

Dne: 4. 12. 2012

Zobrazit pokračování článku »