Kniha o diagnostice psychóz of Jamese Kleigera

Vložil: Marek ~ Září 4, 2018

Významný americký autor James Kleiger vydal v r. 2017 publikaci, kteřá se zaměřuje na diagnostiku psychóz. V knize podává přehled některých významných autorů, kteří se zapsali do dějin psychodiagnostiky, analýzu jednotlivých aspektů psychotického prožívání a jejich manifestace v ROR, i souhrnný přehled diagnostiky primárních a sekundárních psychóz.

The Inkblots

Vložil: Marek ~ Září 4, 2018

Rádi bychom do vaší pozornosti uvedli skvělou publikaci o životě Hermanna Rorschacha a dějinném vývoji jeho metody, která byla publikovaná v minulém roce. Autor v knize velmi dovedně zpřítomňuje ducha duby, v němž Rorschach tvořil svoji metodu, zajímavosti z osobního života Hermanna Rorschacha i otázky kolem dalšího rozvoje a používání metody napříč 20. stoletím až po současné diskuse. Kniha je dostupná ve velmi povedené tištěné verzi, v elektronickém formátu, i jako audio.

Kongres International Society for Rorschach

Vložil: Marek ~ Září 4, 2018

12. - 16. června 2021 se bude ve Švýcarské Ženevě konat kongres Rorschach a projektivní psychologie: 100 let rozvoje porozumění člověku.

O uveřejnění dalších informací vás zde budeme informovat.

Vzpomínáme na PhDr. Jana Ženatého

Vložil: Marek ~ Srpen 20, 2018

Dne 11. května 2018 poznamenala českou psychologickou veřejnost významná ztráta. Opustil nás PhDr. Jan Ženatý, unikátní, komplexní člověk, jehož život měl vliv na několik generací klinických psychologů v naší zemi.

Doktor Ženatý byl velmi osobitý. Jeho přímost, předvídavost, zájem o nové obzory okořeněný notnou dávkou skepticismu, ironickým nadhledem i jeho smysl pro humor - obvykle černý - tvořili unikátní směsici vlastností, člověka, ke kterému má dodnes málokdo, kdo jej potkal, laxní postoj. Ještě dlouho se budou v kuloárech vyprávět příbehy o poutavých, hlubokých, hravých a někdy i poměrně děsivých setkáních s panem doktorem. Kdyby pan doktor teď tyto řádky četl, nejspíš by autorovi vyčinil za přehnanou sentimentálnost a přitom se potutelně a spokojeně usmíval.

Doktor Jan Ženatý se narodil r. 1946 v Miroslavi. Už v dětství to byl poněkud samotářský a intenzivně přemýšlivý člověk. Toto založení jej dovedlo ke studiu psychologie na Brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kterou absolvoval v r. 1971. Jeho aktivita a ambice v oboru se projevily již v průběhu studií, když absolvoval roční stáž u významného experimentálního psychologa Richarda Meiliho ve švýrarském Bernu. S nostalgií vzpomínal na přednášky významného psychiatra Medarda Bosse a na vstupní pohovory do Jungova institutu v Zürichu, které vedla další legenda, analytikča Marie-Louise von Franz, kterou i po letech označoval stylem jemu vlastním, když o ní mluvil jako o “děsivé ježibabě”. Jeho budoucnost ve Švýcarsku v r. 1969 přerušilo uzavření hranic komunistickým režimem a rozhodnutí včas se vrátit do rodné země a dokončit studia zde.

Doktor Ženatý již od svých studií tíhnul k analytické psychologii a později k psychoanalýze, kterou tehdy ještě v polo-ilegalitě této disciplíny absoloval u Bohumily Vackové. Inspiroval se ale průběžně i u dalších supervizorů a kolegů, zejména v německém Ulmu, kde později spolupracoval s Helmutem Thomä a Horstem Kächele, jejíchž vlivnou učebnici psychoanalytické teorie a praxe později přeložil do češtiny. V německu také dokončil svoji oficiální psychoanalytickou kvalifikaci.

Po studiích nastoupil jako mladý psycholog na oddělení klinické psychologie v léčebně v Kroměříži, kde spolupracoval s profesorem Stanislavem Kratochvílem. V roce 1981 zakládal společně s psychiatrem Martinem Jarolímkem sanatorium Ondřejov, zaměřené na pacienty s psychotickým onemocněním. Ve stejném roce vyšel Úvod do Rorschachovy metody, sepsaný ve spolupráci s dalšími kolegy (Pavel Říčan, Svatopluk Morávek, Michal Šebek). Tato publikace byla po několik desetiletí hlavní učebnicí Rorschachovy metody v České republice i na Slovensku, a doposud slouží jako inspirace a most k bohaté tradici této metody. Doktor Ženatý také již od 80. let vedl kurzy interpretace Rorschacha, ve kterých podle sdělení jednoho z tehdejších účastníků “šlo o naprosto unikátní zážitek výkladové práce”. Jeho kurzy od té doby absolovovala notná část klinických psychologů v naší zemi.

Po roce 1989 působil doktor Ženatý jako externí vyučující na katedře psychologie Filosofické fakulty a později i na Fakultě sociálních studií v Brně. Podílel se aktivně na vzniku Asociace klinických psychologů, kde byl také členem presidia. V roce 1991 začal pracovat na Kabinetu klinické psychologie Institutu lékařů a farmaceutů (dnes Subkatedra klinické psychologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), kde společně s PhDr. Danou Krejčířovou vytvořili koncepci vzdělávání v klinické psychologii.

Velkým počinem pro klinickou psychologii a psychodiagnostiku u nás byl také vznik České společnosti pro Rorschacha a projektivný metody, kterou inicioval doktor Ženatý s kolegy v r. 2002. Cílem společnosti je sdružovat kolegy se zájmem o klinicko-psychologickou projektivní diagnostiku, podporovat vzdělávání, dialog různch přítsupů i kontakt se zahraničím, což se i díky doktoru Ženatému a jeho oblíbenosti na mezinárodní scéně dlouhodobě velmi dobře daří.

V posledních letech se dotkor Ženatý soustředil vedle soukromé psychoanalytické praxe zejména na výuku a supervizi a rozvoji vzdělávání Rorschachovy metody a Tematického apercepčního testu na pražském Institutu klinické psychologie, a na několika psychiatrických institucích. Aktivně kolem sebe shromažďoval mladší kolegy, kterým předával svůj ojedinělý způsob přemýšlení a práce a jak mu bylo vlastní, postaral se sám o to, aby měl jeho odkaz pevné kořeny, na kterých budeme ve světě klinické psychologie ještě dlouho stavět. Pan doktor by byl rád, že je nám to jasné.

Informace k autenticitě ROR tabulí

Vložil: admin ~ Červen 6, 2016

Stanovisko společnosti Testcentrum-Hogrefe k autenticitě pravosti tabulí je možné najít na odkazu na těchto stránkách: http://www.testcentrum.cz/testy/ror

ČSRaP se připojila ke stanovisku ISR a podporuje využívání pouze originálních tabulí.

Chráněno: Překlad textů R-PAS (pouze pro členy ČSRaP)

Vložil: admin ~ Listopad 1, 2010

Tento příspěvek je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte heslo:


Chráněno: Anton Polák: Demonstrace strategie interpretace dle Exnerova přístupu

Vložil: admin ~ Leden 6, 2009

Tento příspěvek je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte heslo:


Olivier Revaz: “DIE SCHICKSALE DES NARZISSMUS AUS DER PERSPEKTIVE DES PROJEKTIVEN TESTVERFAHREN”

Vložil: admin ~ Září 21, 2008

DIE SCHICKSALE DES NARZISSMUS AUS DER PERSPEKTIVE DES PROJEKTIVEN TESTVERFAHREN

Zobrazit pokračování článku »

T. Sollár a kol.: “Teória, výskum a prax s MDZT na Slovensku”

Vložil: admin ~ Září 21, 2008

TEÓRIA, VÝSKUM A PRAX S MDZT NA SLOVENSKU
(História a súčasnosť)

PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Mgr. Zuzana Belovičová
Mgr. Eva Mikušková
Mgr. Peter Klubert
PhDr. Karel Gawlik

Zobrazit pokračování článku »

Karel Gawlik: “40 let MDZT”

Vložil: admin ~ Září 21, 2008

PhDr. Karel Gawlik
40 let MDZT

Zobrazit pokračování článku »