Schůze 30.5.2016 v Praze

Vložil: admin ~ Březen 29, 2016

Setkání naší společnosti, které se uskuteční v pondělí 30. 5. 2016 v Praze v prostorách knihovny Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11 v době od 10:00 – 14:00 hodin.
Odborný program:

1) 10:00 – 11:00 Marek Macák: Maniodepresivní organizace v Rorschachově metodě - analýza diskursu a kvantitativní přístup
2) 11:00 – 12:00 Karel Riegel, Pavel Harsa: Strukturované interview organizace osobnosti (STIPO): Představení metody v kontextu DSM-5
3) 12:00 – 12:30 Diskuse k příspěvkům

Schůze společnosti od 13:00-14:00